Czy wiesz jak znormalizować, zoptymalizować i przyspieszyć działanie Twojego biznesu?

Czy wiesz jak ustalić potrzeby Twoich klientów.

Często firmy posiadają bogatą kolekcję danych których nie potrafią wykorzystać i nie potrafią ich analizować pod kątem interesujących ich danych.

Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi konserwacji, utrzymania, projektowania, optymalizacji baz danych i zapytań.

Pozwala to w łatwy sposób przyspieszać działania biznesu bez konieczności dużych inwestycji w sprzęt i dodatkowe oprogramowanie.

Tworzymy także mechanizmy analizy i pozyskiwania danych z dużych zbiorów danych (hurtowni danych) oraz przetwarzanie i analizowanie pod kątem trendów rynkowych i sprzedażowych.

Budujemy mechanizmy zasilania hurtowni danymi procesami ETL.