Security

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podmiotem świadczącym usługi ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego.

Posiadamy wiedzę i umiejętności budowania systemów bezpieczeństwa technicznego dla wszystkich typów obiektów.

Wykonujemy przeglądy systemów, tworzymy i aktualizujemy wewnętrzne plany ochrony obiektu, wspieramy konsultacje z KW Policji zatwierdzające plany ochrony.