RODO/IOD/ADO

Dzięki współpracy w z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami od kilku lat świadczymy usługi ochrony danych osobowych pełnimy funkcje administratora danych osobowych lub administratora systemu informatycznego. Usługa polega na kompleksowej obsłudze podmiotu pod kątem ochrony danych począwszy od analizy procesów i zakresu ochrony danych poprzez wdrożenie zaleceń na rożnych poziomach organizacji. Dbamy o przestrzeganie procedur zgodnych z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., ze zm.).

Opiniujemy, tworzymy, i wdrażamy polityki przetwarzania danych osobowych zwracając szczególną ostrożność na zabezpieczenie podmiotu przed konwentualną kontrolą ze strony organów nadzorujących.

Zapewniamy, profesjonalizm, poufność i konkurencyjność.

Poniżej prezentujemy orientacyjny cennik usług.

 

Ilość pracowników
1-10 11-20 21-31 > 31
USŁUGI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Stały nadzór / outsourcing Inspektora Ochrony Danych / IOD (opłata miesięczna) 800 1000 1200 do ustalenia
Szkolenie RODO dla personelu przetwarzania danych osobowych (opłata za jedną osobę) 900 800 700 do ustalenia
Szkolenie dla inspektorów ochrony danych (IOD) (opłata za jedną osobę) 1600 1400 1200 do ustalenia
Szkolenie dla administratorów danych osobowych (ADO) (opłata za jedną osobę) 1200 1000 800 do ustalenia
Szkolenie dla administratorów systemów informatycznych (ASI) (opłata za jedną osobę) 1900 1800 1700 do ustalenia
Szkolenia ochrony danych osobowych dla podmiotów jako podwykonawca 250 zł / godz.
Konsultacje dla firm, stowarzyszeń, urzędów, placówek medycznych, biur rachunkowych i kancelarii prawnych 250 zł / godz.
Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych zgodnej z RODO 5 500 zł
Opracowanie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zgodnej z RODO 6 500 zł
Audyt ochrony danych osobowych w zakładzie / Audyt RODO / Audyt SI 8 000 zł
Opracowanie oceny ryzyk (DPIA) 3 200 zł
Opracowanie rejestrów czynności i kategorii przetwarzania 3 000 zł

Ceny netto, oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny