Wirtualizacja

Zapewniamy usługi wirtualizacyjne na infrastrukturze klienta jak i w naszym własnym Datacenter.

Pracujemy na wszystkich typach wirtualizatorów.

Zapewniamy usługi bezpiecznego i sprawdzonego utrzymywania serwerów i systemów z określonymi parametrami niezawodności.