Nadzory archeologiczne

Zapewniamy nadzór archeologiczny uprawnionych pracowników wraz z uzyskaniem pozwolenia/zgłoszenia i raportem z ewentualnych badań.

Zapraszamy do kontaktu