BPMN modelowanie

Żadne współczesne procesy biznesowe nie są możliwe do implementacji w systemach komputerowych bez modelowania.

Modelowanie zapewnia sprawdzenie procesu pod względem czasochłonności realizacji procedury, daje odpowiedz na wiele tematów jak choćby interakcje pomiędzy innymi uczestnikami procesu czy innymi procesami.

Realizujemy usługi modelowania procesów w oparciu o język BPMN w narzędziach takich jak pakiet Adonis lub Bizagi.

Dzięki właściwemu modelowaniu w sposób łatwy i przejrzysty projektujmy diagramy użycia czy opisy funkcjonalne do projektowanego oprogramowania lub schematy funkcjonowania biznesu.