Bezpieczeństwo informatyczne

Poza bezpieczeństwem fizycznym danych przed ich kradzieżą, utratą lub zniszczeniem zapewniamy także bezpieczeństwo ciągłości działania przedsiębiorstw przez sporządzanie kopii i replikację danych.

Wykorzystując nowoczesne techniki informatyczne jesteśmy w stanie gromadzić nieskończone ilości danych a klient ma poczucie i faktyczne bezpieczeństwo i spokojnie może realizować cele biznesowe.

Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i spełniania regulacji dyrektywy UE odnośnie RODO.

Posiadamy certyfikaty szkoleń urządzeń UTM – Fortigate poziom I i II -zapewniające zintegrowane środowisko bezpieczeństwa danych przetwarzanych w sieciach komputerowych.