Centrale i systemy CallCenter

Projektujemy i uruchamiamy systemy central analogowych, ISDN oraz VoIP zapewniające niezawodne, rejestrowane, rozliczalne, bezpieczne połączenia telefoniczne.

Zapewniamy bez kosztowe połączenia oddziałów firmy, połączenia międzynarodowe i wewnątrz rozproszonej struktury firmy w różnych lokalizacjach.

Zapewniamy utrzymanie central telefonicznych, systemów łączności oraz systemów CallCenter.