Systemy PESEL/Źródło/CEPIK

Oferujemy usługi wdrożenia i utrzymania dostępu do systemów państwowych PESEL/Źródło i CEPIK

Dla komorników, kancelarii prawnych, stacji kontroli pojazdów. Straży Miejskich i gminnych.

Zapewniamy poprawne przejście audytów MSWiA, wsparcie informatyczne, szkolenia w dostępie do systemów.

Zapraszamy do współpracy.